da She dances on Jackson. United States, 2011-2012 © Vanessa Winship